Hållbart, lättskött och vackert

Offentligt

Något vi verkligen brinner för är att skapa vackra och hållbara offentliga planteringar. Vi har haft förmånen att få jobba med gröna uppdrag både för kommun, region och statliga aktörer under våra över 10 år i branschen.

Enligt vår erfarenhet krävs det ett helt annat förhållningssätt när det kommer till offentliga ytor. Ofta handlar det om utsatta lägen med stort slitage. Det kan vara mitt i en trafikerad gata eller där det rör sig många människor. Då är det viktigt att ha kunskap för att göra rätt val när det kommer till växter. Växterna ska hanteras, planteras och skötas korrekt för att hålla länge. Genom att göra allt det här på bästa sätt kan vi lova hållbara planteringar, såväl ekonomiskt och estetiskt som miljö- och klimatmässigt.

En välplanerad grön yta kan även hjälpa till att hantera dagvatten, till skillnad från hårda material som betong och asfalt. Det är en viktig aspekt då stora mängder nederbörd troligtvis kommer bli mer och mer vanligt under de kommande åren. Självklart är det viktigt att välja rätt växter till rätt plats. Det är då planteringar blir långlivade.

Vi har världens roligaste – och världens viktigaste – jobb. Vi vill göra miljöer som är hållbara, lättskötta och vackra!