Vackert och lättskött
– även långsiktigt

Design

Att göra en tydlig plan över sin trädgård har många fördelar, inte minst när du står där på plantskolan med en växt du förälskat dig i. En genomtänkt design och noga utvalda växtval som passar just dina förutsättningar gör att du slipper dyra felköp.

Men att ta hjälp av en trädgårdsdesigner handlar om så mycket mer än att bara välja rätt växt till rätt plats. Vårt jobb är att ta hänsyn till platsens förutsättningar och väva samman dem med dina önskemål och förhoppningar för att skapa en trädgård som passar just dig. En trädgårdsdesigner är skolad i att se trädgårdens fulla potential och kan stödja dig i ditt planerande – oavsett det handlar om hela eller delar av din utemiljö.

Kanske behöver du ett bollplank för att testa dina idéer? Kanske behöver du en långsiktig plan med ritning och specificerade material- och växtval? Eller kanske en planteringsritning med tillhörande växtlista över någon specifik del av trädgården. Oavsett vilket kan vi hjälpa dig med att ta din trädgård till nya nivåer.

Vi hjälper dig med trädgårdens alla beståndsdelar, såsom sittplatser och förvaring, ytor för lek och umgänge, utformning av gångar och planteringar samt val av passande material och växter och ser till att de tillsammans bildar en harmonisk helhet som är hållbar över tid.

Trädgårdsrådgivning

En rådgivning är en bra start för dig som vill komma i gång med din trädgård och behöver någon att bolla dina idéer med. Rådgivningen börjar med en promenad runt trädgården då du berättar vilka önskemål och förhoppningar du har. Tillsammans tittar vi på förutsättningar och diskuterar olika lösningar. Under rådgivningen gör du minnesanteckningar för din egen del. Om tid finns kvar efter promenaden gör vi en handritad skiss på det du önskat hjälp med. Du behåller anteckningar och skisser som underlag för ditt fortsatta arbete i trädgården.

Tidsåtgång: 1–1,5 timmar.
Pris: 3 250 kr inkl moms.

Förutsättning Trädgårdsrådgivning: Inför rådgivningen har du fyllt i en checklista med dina tankar och önskemål samt införskaffat en tomtkarta (via kommunen eller egen skalenlig tomtritning). Även inspirationsbilder på vad du tycker om kan vara bra att ha med. Resor inom 15 km debiteras inte. Restid utöver 15 km faktureras med 525 kr per påbörjad timme. Milersättning utgår med 45 kr per mil. 

Trädgårdsdesign

Vi börjar med ett möte på plats i din trädgård. Tillsammans går vi igenom dina behov och vilka funktioner du önskar samt trädgårdens förutsättningar. Du bestämmer själv på vilken nivå du vill ha hjälp och vilka delar av trädgården som ska designas. Efter accepterad offert tar vi fram ett designförslag/idéskiss med fokus på form och funktion.

Grund
Väljer du grundpaketet kompletteras designförslaget med en handfull karaktärsväxter. Designförslaget presenteras muntligt, antingen via teams eller under ett möte i din trädgård. Trädgårdsdesign Grund passar dig som behöver hjälp med trädgårdens grundstruktur och form men själv vill välja växter och material. Uppmätning ingår ej. Dokumentation ingår ej.

Riktpris villatomt (ca 1 000 kvm): från 20 000 kr inkl moms. Offert lämnas efter första möte.

Riktpris radhustomt (ca 200 kvm): från 15 000 kr inkl moms. Offert lämnas efter första möte.

Trädgårdsdesign Komplett
Om du önskar dokumentation över designprocessen väljer du Trädgårdsdesign Komplett. Då ingår förutom trädgårdsritning en skriftlig dokumentation samt en komplett växtlista. Designförslaget görs i lämplig skala (A3-format) som överlämnas och presenteras antingen via teams eller under ett möte i din trädgård. Varje trädgård är unik vilket också påverkar uppdragets omfattning och storlek och därmed också kostnaden. Vissa uppdrag kräver en mer detaljerad trädgårdsritning medan andra önskar mer fokus på den övergripande formen. Dina behov styr slutprodukten. Vår designer hjälper dig att göra rätt val under processen och att ta hänsyn till den budget som finns. Trädgårdsdesign Komplett passar dig som behöver hjälp med trädgårdens struktur och form men som även vill ha ett dokumenterat och mer utförligt underlag att arbeta efter. Trädgårdsdesign Komplett är dessutom en bra grund om du önskar beställa planteringsritningar eller förfrågningsunderlag till anläggare.

Riktpris: Offert lämnas efter första möte.

Förutsättning Trädgårdsdesign: Inför första mötestillfället har du fyllt i en checklista med dina tankar och önskemål samt införskaffat en tomtkarta (via kommunen eller egen skalenlig tomtritning). Även inspirationsbilder på vad du tycker om kan vara bra att ha med. Resor inom 15 km debiteras inte. Restid utöver 15 km faktureras med 525 kr per påbörjad timme. Milersättning utgår med 45 kr per mil. 

Planteringsritning
En planteringsritning fokuserar på den del av trädgårdsritningen som behöver förtydligas med bestämd placering av respektive växt på ytan. Hänsyn tas till färg, form och höjd på växterna men även att planteringen som helhet ska vara vacker och hållbar under en lång säsong. Rätt växt på rätt plats, helt enkelt. En planteringsritning är ett bra stöd, oavsett du vill plantera själv eller anlita någon som planterar åt dig. Planteringsritningen kompletteras med växtlista.

Anläggningsunderlag
Ett anläggningsunderlag är en måttsatt trädgårdsritning med specifikationer av alla material som trädgården är tänkt att innehålla. Se det som ett recept för att skapa en god trädgård. Hur många delar jord, grus, stenplattor eller andra material behövs för att bygga upp trädgården på allra bästa sätt. Vilka växter och vilken storlek passar bäst för den effekt som önskas. Och vilken typ av jord ger växterna bästa förutsättningar. Ett anläggningsunderlag är ett perfekt dokument att lämna vidare till anläggare för offert.