Typ av uppdrag Företag, Design, Skötsel
I uppdraget ingick Idéritning, anläggningsunderlag, växtlista, plantering och skötsel
Plats Brynäs, Gävle
Beställare Gavlegårdarna

På en av Gavlegårdarnas bostadsgårdar på Brynäs fick vi förtroendet att skapa en helt ny design. Här hade inte hänt något på många år och gården var i stort behov av en restaurering. Sedan tidigare fanns en grillplats och en lekpark. Framför allt grillplatsen hade sett sina bästa dagar. Gavlegårdarna bjöd in oss och sina hyresgäster till boendedialog. Väl på plats fick vi mycket bra information, dels om hur gården används idag men framför allt hur den kunde utvecklas. På önskelistan stod allt från odlingsmöjligheter, ny lekutrustning, fler blommande växter till nya platser att umgås i olika grupperingar, åldrar, förutsättningar och aktiviteter men framför allt att göra den mer inbjudande och locka till användning av ytorna.

Utformningsförslag

I vårt utformningsförslag lade vi fokus på att skapa ytor för de olika aktiviteter som efterfrågats och att anpassa dem efter respektive målgrupp. Bland annat har grillplatserna fått nya möbler med plats för både mindre och större sällskap. Det finns även en plats för dem som vill kunna lägga upp benen och läsa en god bok i solen. Tidigare bestod gården av en stor gräsmatta som inte användes. Vi ville också dela upp ytan för att skapa en tydligare rumskänsla och göra respektive yta mer intim. Till hjälp använde vi olika typer av spaljéväggar och en pergola med olika typer av klätterväxter. Mellan de olika rummen slingrar sig ett promenadstråk genom gården för att skapa en sammanhängande rörelse och knyta samman de olika ytorna. För att förstärka den gröna oas som de boende önskade sig ritade vi in större perenn- och buskytor av tåliga och väl beprövade favoritväxter. På gården fanns flera uppvuxna och maffiga träd som skapade en härlig parkkänsla och ett vackert grönt tak till hela gården.

Uppdaterad park för kreativ lek

Gården hade sedan tidigare en lekpark med funktionella redskap. Flera av lekredskapen kunde återanvändas men fick ny placering och kompletterades med ny gungställning vilket var en förutsättning för det som efterfrågades mest av allt – en tvillinggunga. Dessutom finns där nu också nya sittmöbler för stor och liten, balansstubbar samt en överraskning som gömmer sig under sanden.

Odlingsmöjligheter

Flertalet boende har även efterfrågat ytor för att kunna odla. Nu finns alla möjligheter med nya odlingslådor i corten. Runt lådorna växer pelaräppelträd för den som vill skörda sig ett gott äpple. För att locka pollinerande insekter till odlingarna omgärdas hela ytan av blommande perenner. Intill odlingsytan finns även en större dagvattentank för bevattning.

Cykelparkering

Gården har även fått nya funktionella cykelparkeringar och ny bättre belysning vilket gör att hela området känns både tryggare och mer välkomnande.

Växtlista i urval

 • Pelaräpple, Malus domestica ’Arbat’
 • Skogsklematis, Clematis (Vitalba) ’Paul Farges’
 • Pipranka, Aristolochia macrophylla
 • Björkspirea, Spiraea betulifolia ’Tor’ E
 • Blåbärstry, Lonicera caerulea v. kamtschatica ’Anja’
 • Flocknäva, Geranium macrorrhizum ’White Ness’
 • Glandelaster, Aster macrophyllus ’Twilight’
 • Hakonegräs, Hakonechloa macra
 • Kärleksört, Hylotelephium telephium ’Matrona’
 • Anisört, Agastache ’Blue Fortune’
 • Kungsnäva, Geranium x magnificum
 • Röd rudbeckia/röd solhatt, Echinacea purpurea ’Magnus’
 • Salvia nemorosa ’Caradonna’
 • Kantnepeta, Nepeta faassenii ’Walker’s Low’
Gården innan anläggning. Här fanns fina förutsättningar med vackra uppvuxna träd.
Gården efter redesign. Stora böljande perennplanteringar, nya gångar och funktionella cykelgarage är bara några av ingredienserna på den uppdaterade bostadsgården.
Vy över pergolaområdet innan projektets start.
Pergolaområdet har fått glada Gavlegårdarna-gula möbler i olika modeller och en ny grill.
Odlingslådor av cortenplåt för de boende. I anslutning finns även en vattentank med dagvatten för att underlätta skötsel.
Funktionella och upplysta cykelparkeringar.
Den nya lekparken har bland annat fått en tvillinggunga och en sandlåda med en liten gömd överraskning.