Typ av uppdrag  Privat, Beskärning
I uppdraget ingick Beskärning
Plats  Gävle
Beställare Privatperson

Träd i skogen klarar sig utmärkt utan beskärning men de flesta fruktträd från plantskolorna behöver människans hjälp för att forma hållfasta grenar. Här är ett ungt fruktträd som fått växa utan beskärning i många år. Grenarna har blivit så långa och gängliga att de inte håller för sin egen tyngd och definitivt inte för att bära mycket frukt eller tung snö.

Fortsatt beskärning för ett stabilt träd

Vi kortade in grenarna rejält. En fördel här var att grenarna fortfarande var smala så att såren vid kapningarna inte blev allt för stora. Därmed minskar risken för med röta i veden. Inkortningen stimulerar förgrening med tyngdpunkt närmare stammen.

Då rotsystemet hunnit växa sig stort och inte kommer försörjas av den numera lilla kronans produktion av kolhydrater från fotosyntesen, räknar vi med en kraftig tillväxt nästa säsong som trädets svar på beskärningen. Den tillväxten behövs hållas efter men med en liten men återkommande beskärningsinsats under kommande år kommer det här lilla trädet kunna bli ett stabilt och fint fruktträd.

.

 

Ett ungt fruktträd som fått växa utan beskärning i många år.
Grenarna kortades in rejält. En fördel var att grenarna fortfarande var smala och såren blev små.