Vår jordade värdegrund

Värdegrund

För lite mer än 12 år sedan satte Maria och Helena ett frö i jorden. Nu har fröet vuxit och den taniga lilla plantan har vuxit till ett tonårigt träd. Ibland har trädet haft lite växtvärk – så som varje tonåring har. Men det har hela tiden vattnats, gödslats och beskurits, efter de förutsättningar som funnits, för att trädet skulle växa på allra bästa sätt. 

Idag är vi många fler som ska ta hand om det här trädet och det är viktigt att vi alla är lika överens om hur det ska tas om hand. Tillsammans med våra medarbetare har vi jobbat fram en gemensam värdegrund och värdeord som vi alla står bakom.

Våra värdeord är fundamentet i allt vi gör, alla handlingar, aktiviteter och normer. De genomsyrar alla våra beslut och finns med i vår dagliga verksamhet. Hur ska vi som grupp bemöta varandra? Hur bemöter vi våra kunder och samarbetspartners? Även i mer ansträngande situationer finns våra värdeord med som ett stöd.

Värna

För oss är det viktigt att ta om hand och lyssna in för att skapa en trygg arbetsmiljö. Vi har respekt och omtanke om varandra och dem vi möter i vårt dagliga arbete, men också för alla levande organismer och vår gemensamma värld. Vi är lyhörda för våra kunder men också de behov som uppstår. Vi är rädda om vårt goda rykte och de fina kontakter vi arbetat fram genom åren.

Växa

Vi ger varandra utrymme, uppmuntran och omsorg för att växa, oavsett det handlar om oss som företag eller individer. Vi tar hand om våra gröna miljöer och skapar bästa förutsättningar för våra uppdrag att utvecklas, både i storlek och antal.

Hålla

Att arbeta med – och på – Trädgårdsinteriör ska vara likvärdigt med att vilja göra skillnad och att hålla i längden. Oavsett det handlar om miljö, ekonomi eller att vara medarbetare hos oss. Tillsammans jobbar vi ständigt med att skapa förutsättningar och hitta hjälpmedel för en hållbar arbetsmiljö. Vi vill skapa gröna miljöer som är vackra, livskraftiga och trivsamma för alla som bor och vistas där – oavsett det handlar om människor, djur, fåglar, insekter eller mikroorganismer. För en grönare framtid som ska hålla i generationer.