Typ av uppdrag  Företag
I uppdraget ingick Plantering och växtleverans
Plats Tuna trafikplats, Sandviken
Beställare NCC

Under senhösten 2022, precis när första snön hade kommit, påbörjade vi planteringen av den nya trafikplatsen vid industriområdet Tuna i Sandviken. Den nya avfarten från E16 mot Järbo innehåller förutom två busshållplatser, två rondeller också en stor bullervall där vi satte de första växterna.

I november 2022 påbörjades planteringen av Tuna trafikplats med att ta oss an bullervallen för plantering av flera olika sorters träd och buskar. Bland annat satte vi häggmispel, blåbärstry, tall, sälg och benved – alla med olika prydnadsvärden under året. När sommaren 2023 senare visade sig från sin bästa sida återupptog vi arbetet och planterade återstående buskar tillsammans med prydnadsgräs och över 1 500 st trädgårdsnäva ’Rozanne’.

Tufft men tillfredsställande

Tuna trafikplats är ett av våra mest utmanande jobb hittills. Snöfall och kyla när vi startade och gassande värme när vi avslutade planteringarna. Svårtillgängliga ytor – vissa mer än andra – och självklart stor omtanke om personalen som befann sig i krävande miljö där det gäller att vara extra snabb, effektiv och alert. Men projektet är också ett av de mer tillfredsställande uppdrag vi gjort. Tänk så många trafikanter som får en fin upplevelse tack vare den nya avfarten. Uppdraget genomfördes på uppdrag av NCC och Sandvikens kommun.

Växtlista i urval

 • Bärhäggmispel, Amelanchier alnifolia

 • Skogskornell, Cornus sanguinea fk Halltorp

 • Skogstry, Lonicera xylosteum fk Åmål

 • Vildapel, Malus sylvestris

 • Sälg, Salix caprea

 • Häckhagtorn, Crataegus flabella var, grayana fk Uppsala

 • Benved, Euonymus europaeus fk Ultuna

 • Rönn, Sorbus aucuparia fk Västeråker
 • Tall, Pinus sylvestris

 • Svartaronia, Aronia melanocarpa ’Hugin’

 • Diamantrör, Calamagrostis brachytricha

 • Trädgårdsnäva, Geranium ’Rozanne’ (Gerwat)

precis när första snön hade kommit, påbörjades planteringen.
Tuna trafikplats är ett av våra mest utmanande jobb hittills.
Vi har världens bästa medarbetare!
Plantering av buskar, prydnadsgräs och perenner i etapp två.
Vi planterade bland annat över 1 500 st trädgårdsnäva 'Rozanne'.
Tuna trafikplats färdigplanterad och redo för invigning. Foto: Sven Jarno, Sandvikens kommun.