Typ av uppdrag  Privat, Beskärning
I uppdraget ingick Beskärning
Plats  Gävle
Beställare Privatperson

Vi möter ofta träd som detta – gammla fruktträd som tidigare har beskurits  regelbundet och hårt men där beskärningsrutinerna av någon anledning avbrutits och trädet lämnats obeskuret i många år.  Konsekvensen har blivit ett gytter av stora vattskott. Kronan har blivit så tät att de inre grenarna inte fått ljus och i tävlan om ljus har grenarna växt sig extra höga. Bladen och frukten har svårt att torka upp efter regn. De här gamla vattskotten är inga hållbara grenar eftersom de inte är stabilt infästa djupt inne i veden där de växter. I kombination med vind och snö blir grenarna riskfaktorer och kan brytas av om de växter sig för stora och tunga. Det här är ett problemträd.

Åtgärdsplan

Här behövdes en långsam beskärningsprocess på flera år med målet att återställa trädet till ett stabilt grenverk med en lagom tät krona för ljusinsläpp och luftcirkulation.

Första åtgärden år 2018 var att ta bort en del av de största, gamla vattskotten. Däremot lämnade vi kvar mycket smågrenar för att trädet skulle ha gott om löv.  Skulle vi tagit bort alla vattskott och felriktade grenar på en gång skulle trädet bli oerhört stressat. För få löv innebär minskad fotosyntes som leder till brist på kolhydrater i hela trädet. För att överleva måste då trädet så snabbt som möjligt tillverka nya vattskott. Den onda cirkeln av tillväxt av problemgrenar fortsätter.

Ett träd i balans

Sedan 2018 har kunden låtit oss komma tillbaka varje år för att steg för steg gallra bort de gamla, stora vattskotten. Andra vattskott, med bra form och placering, formade vi till grenar med låg förgrening och gott om blad men med mindre tyngd och mindre yta för vindfång. Efter fem års insatser ser vi att trädet är i balans. Stresstillväxten har minskat ordentligt. Trädet mår bra och behöver inte längre beskäras varje år.

Före beskärning.
Efter första beskärningen.
Efter fem år av varsam beskärning.