Typ av uppdrag  Privat, Design
I uppdraget ingick Idéritning
Plats  Brynäs, Gävle
Beställare Privatperson

Ganska precis mitt i Gävle finns ett fåtal fiskargårdar bevarade. Gårdarna från slutet av 1700-talet är det enda som finns kvar av det gamla Islandet vilket beboddes av fiskare och sjöfolk. I en av dessa gårdar bor familjen H-B. Den tillhörande trädgården sluttar ned mot den före detta Islandslillån, vilken lades igen i slutet av 1800-talet. Trädgården behövde en varsam restaurering och en anpassning till familjens önskemål om att kunna nyttja hela tomten under en större del av året. I uppdraget ingick även att göra trädgården spännande för familjens barn. I designarbetet behövdes också stor hänsyn tas till tomtens lutning och de omslutande gamla sjöbodarna.

Utformningsförslag

Tidigare bestod nästan hela ytan av hårt sliten gräsmatta som sluttade längs med hela tomten. För att bättre kunna nyttja hela ytan delades trädgården upp i fyra rum med hjälp av terrassering. Den översta delen närmast huset fick nytt golvmaterial i form av gårdsgrus och smågatsten. Här finns plats för större sällskap med dukade långbord för många. Ytan kommer med tiden att ramas in av nya planteringar med perenner och blommande buskar. I den översta av de terrasserna finns gott om plats för både odling och umgänge. På den mellersta terrassen ligger nu en ny och fin gräsmatta som kan användas för både fotbollsmatcher och picknick. Den nedersta terrassen, vilken också är också den mesta skuggiga, kommer att bli barnens egen trädgård med klätterredskap, balansstockar och en ”svävande” liten terrass bland lummiga skuggväxter. Här finns även familjens båda fruktträd.

Förutom hjälp med stenläggning har familjen gjort allt själva – från uppmätning, planering och grävarbeten till byggnationer,  målning och plantering. Allt material är återbrukat, inklusive  nya trappor och murar som paret byggt av begagnade murblock och återbrukad sandsten som redan fanns på tomten.

Växtlista i urval

  • Bärhäggmispel, Amelanchier alnifolia fk Alvdal E

  • Syrenbuddleja, Buddleja davidii ’Blåvinge’

  • Konvaljbuske, Clethra alnifolia

  • Hybridmagnolia, Magnolia x loebneri ’Leonard Messel’
  • Smultronschersmin, Philadelphus ’Mont Blanc’
  • Purpurfläder, Sambucus nigra ’Black Lace’
  • Amerikanska blåbär/hybridblåbär, Vaccinium Angustifolium-Gruppen ’Putte’ & ’Emil’
  • Luktolvon, Viburnum carlesii ’Aurora’
Gestaltningsförslag över innergård på Brynäs.
Innan renovering, sett från översta delen av trädgården
Efter renovering, sett från översta delen av trädgården. Tomten har delats upp i flera nya terrasser med olika golvmaterial.
Innan renovering, sett från nedersta terrassen.
Efter renovering, sett från nedersta terrassen. Stora odlingslådor och portal målade i samma nyans som bodarna binder ihop känslan.
Den övre delen av trädgården har fått nytt golv av gårdssingel och begagnad smågatsten.
Den nya trädgården är uppdelad i terrasser med hjälp av murar och trappor som paret byggt själva
Den nya ombonade matsalen inramad av träd, perenner och blommande buskar.