Typ av uppdrag Design
I uppdraget ingick Idéritning, växtleverans och plantering
Plats Söder, Gävle
Beställare Bostadsrättsförening

På Söder i Gävle, där Luthergatan korsar Bergsgatan, ligger några vackra byggnader tillhörande Stiftelsen för Större Arbetarbostäder. I samband med fasadrenovering och byte av balkonger fick även bostadsgården ett välbehövligt lyft. Vi fick den stora äran att ta fram ny design över gården. På uppdrag av NCC levererade vi också växter och planterade.

Tidigare fanns här bara en gemensam sittplats under en ganska sliten pergola samt en större gräsmatta. Önskemål fanns om att skapa fler möjligheter till möten, plats att odla på samt att trädgården skulle vara vacker att titta ut på från de många balkongerna. 

Utformningsförslag

Byggnaderna runt gården är uppförda år 1900 och 1949. När vi ritade gårdens nya design inspirerades vi av de två olika trädgårdsidealen som var på modet runt sekelskiftet och en bit in på 1900-talet. Det ena stilidealet den arkitektoniska trädgården baserades på tydliga trädgårdsrum kringgärdade av klippta häckar och byggda inslag som spaljéer och pergolor. Perennrabatter var på modet och på engelskt vis lät man färgmatchade växter vävas samman i stora ytor. Den andra inriktningen den naturlika trädgården innehöll slingrande grusade gångar mellan naturlika planteringar. Tillsammans med nyare material som corten och en modern grill har gården fått en tidstypisk känsla, men som ändå känns uppdaterad till våra dagar. 

Gårdens form påminner om en stor kil och för att bryta upp kantigheten och skapa en mjukare känsla över hela gården valde vi att låta cirkeln repeteras om och om igen. Cirkelformen går igen i alla delar på gården, från gräsmatta, planteringar, hårdgjorda ytor till pergola, armaturer och möbler. De olika cirklarna knyts samman av de nya gångarna som slingrar sig fram över gården.

Runt tvättstugan fanns smågatsten som vi återbrukade till de nya runda sittplatserna. Alla befintliga möbler rustades och återanvändes men kompletterades med ett antal små bord och pallar samt nya, mer tidstypiska, armaturer. 

Som avdelare mellan de olika trädgårdsrummen har vi skapat frodiga växtytor med nya träd, busk- och perennytor. För kontrast och för att göra gården mer intressant har vi blandat ytor av strikt klippta häckar med ytor av friväxande prydnadsbuskar och perenner. Här blommar också mängder av lökar om våren.

Växtlista i urval

 • Syrenbuddleja, Buddleja davidii ’Royal Red’
 • Vingbenved, Euonymus alatus ’Compactus’
 • Rödbladig perukbuske, Cotinus ’Grace’
 • Paradisbuske, Kolkwitzia amabilis
 • Smultronshersmin, Philadelphus (Lemoinei) ’Mont Blanc’
 • Måbär, Ribes alpinum ’Schmidt’
 • Purpurfläder, Sambucus nigra BLACK LACE (’Eva’)
 • Prydnadskörsbär, Prunus ’Spire’
 • Luktolvon, Viburnum carlesii ’Aurora’
 • Tuvrör, Calamagrostis x acutiflora ’Overdam’
 • Stäppsalvia. Salvia nemorosa ’Caradonna’
 • Spetsmössa, Tiarella cordifolia
 • Tuvrör, Calamagrostis acutiflora ’Karl Foerster’
 • Kronsnäva, Geranium x oxonianum ’Rebecca Moss’
 • Höstsilverax, Actaea simplex ’Brunette’
 • Alunrot, Heuchera ’Obsidian’
 • Solhatt, Echinacea purpurea ’Magnus’
 • Röllika, Achillea ’Terracotta’
 • Kärleksört, Hylotelephium ’Herbstfreude’
 • Blodtopp, Sanguisorba officinalis ’Pink Tanna’
Gestaltningsförslag bostadsgård på Brynäs.
Tidigare bestod gården mest av en stor gräsmatta och en ganska sliten pergola.
Anläggningen pågår och gårdens struktur växer fram.
Plantering pågår. Ytor har skapats för nya träd, klippta häckar, buskar och perenner.
Den nya vackra - och cirkelformade - pergoöan är på plats.
Cirkelformen repeteras på allt från gräsmatta och stenläggning till möbler.
Det färdiga resultatet. Nya sittplatser, rund gräsmatta, pelarträd, buskar och perenner.
Den runda formen går även igen i den återbrukade stenläggningen under några av sittplatserna.
I den nya pergolan silas solen genom det vackra taket.
Frodiga planteringar och slingrande gångar på den nya gården.