Typ av uppdrag  Företag, Design, Skötsel
I uppdraget ingick Idéritning, anläggningsunderlag, växtlista, plantering och skötsel
Plats Centrum, Skutskär
Beställare Älvkarlebyhus

I samband med fasadrenovering gjordes även ett omtag av utemiljön. Förutom några rosor som en hyresgäst tidigare planterat, fanns bara en gräsmatta som ingen använde. Önskemålet från både uppdragsgivaren Älvkarlebyhus och de boende var att få nya mysiga sittplatser och en mer strukturerad parkering av cyklar och andra fordon.

Utformningsförslag

Då huset är i funkisstil har vi valt att fokusera och förstärka den tidsepoken. Riktlinjer för trädgårdsformgivning från den tiden handlade mycket om att göra utemiljön lättskött, tillgänglig men ändå estetiskt tilltalande med god gestaltning. Linjerna var raka och alla krusiduller skalades bort.

Utemiljöerna tillgänglighetsanpassades och förenklades och uteplatser placerades i marknivå. Uteplat­sens golv skulle vara av rena, enkla och lättskötta material såsom sandsten, betongplattor eller gjuten cement. Uteplatsen skulle fungera som ett extra var­dagsrum och fick gärna innehålla intima sittplatser med utsikt över genomtänk­ta, vackra vyer. Det var viktigt att från uteplatsen kunna beskåda blomsterhav av perenner, blommande buskar, rosor och lökväxter. Ytorna ramades in av strikt klippta häckar, spaljéer och lägre murar.

Tillgänglighet

I vårt utformningsförslag valde vi att helt ta bort gräsmattan, både för att minska gräsklippning men framför allt för att öka det estetiska värdet runt husets entréer. I stället för kala gräsytor skapades istället ombonade sittplatser för min­dre och något större sällskap. För att göra sittplatserna tillgängliga för alla valde vi betongplattor till golv, både till gångar och sittplatser. Alla ”trösklar” i form av upphöjda kantstenar togs bort. Designen gör det även möjligt för flera olika grupper av boende att nyttja ytorna samtidigt då sittplatserna avskärmas av växtlighet. I stället för vanliga parkbänkar valdes fåtöljer med armstöd som ger bra sittkomfort.

Som ytterligare avdelare mellan de olika uteplatserna byggdes tre portaler. Portalerna behandlades för att efterlikna oljad ek, vilket även återfinns i de nya vackra entrédörrarna. 

Grönt kulturarv

Som avdelare mellan de olika sittplatser valdes måbär, en lättskött buske som med tiden kommer växa ihop till en enhet. För att skapa vackra vyer valdes att anlägga prunkande perennytor som även innehåller lökväxter. Vid inventering på plats samt samtal med hyresgäster framkom att ett antal rosor planterats på platsen strax efter att huset byggdes. Nya, friska och väldoftande rosor planterades då de gamla inte gick att rädda. 

Flera av växterna i planteringarna är kulturarvssorter. En av sorterna, stor kustruta, Thalictrum minus ‘Rospig­gen’ kommer från Uppland. Kulturarvsorter är extra värdefulla och har funnits i odling i Sverige sedan före 1940. Gemensamt för sorterna är att de har lång odlingstradition, intressant kulturhistoria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har spårats upp, inventerats och samlats in inom Poms Perennupprop. Läs mer om Grönt Kulturarv.

Eftersom en ny återvinningsstation skulle placeras där gårdens enda träd stod föreslog vi nyplantering av pelarekar  för att knyta an till tidsepoken men även som en fin flört till fastighetens nya entrédörrar.

Växtlista i urval

 • Måbär, Ribes alpinum fk Elisabeth E
 • Albaros, Rosa ’Maidens Blush’
 • Pimpinellifoliaros Rosa Spinosissima ’Aicha’
 • Pelarek Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) ’Koster’
 • Klematis, Clematis ’Nelly Moser’
 • Klematis, Clematis ’Ville de Lyon’
 • Blomsterkaprifol Lonicera x heckrottii
 • Guldakleja, quilegia chrysantha ’Yellow Queen’
 • Bergenia (kulturarvssort), Bergenia cordifolia ’Möja’
 • Jordnäva Geranium ’Ballerina’
 • Funkia, Hosta fortunei ’Patriot’
 • Rosenstav, Liatris spicata
 • Bergnepeta (kulturarvssort), Nepeta racemosa ’Linghem’
 • Höstflox (kulturarvssort), Phlox paniculata ’Morfar Albert’
 • Stor kustruta (kulturarvssort), Thalictrum minus ’Rospiggen’
 • Kransveronika, Veronicastrum virginicum ’Album’

Gestaltningsförslag över den nya gården.
Innan gården gjordes om fanns i stort sett bara en gräsmatta.
Istället för gräsmatta finns här nu stora ytor med prunkande perenner, lökväxter och väldoftande rosor.
I samband med fasadrenovering gjordes även gården om.
Nya mysiga sittplatser inbäddade i grönska och blomster.
Sittplatserna ramas in av spaljéväggar med klematis.
Perenner, lökväxter och rosor istället för gräsmatta
Tillgänglighetsanpassad uteplats med nya bänkar lackerade i samma nyans som den renoverade fasaden.