Typ av uppdrag  Företag, Design, Skötsel
I uppdraget ingick Anläggningsunderlag, planteringsritning, växtlista och plantering
Plats Ersbo, Gävle
Beställare NCC

I Ersbo industriområde har NCC anlagt en dagvattendamm på uppdrag av Gävle Kommun. Vårt uppdrag var att ta fram ett utformningsförslag som tog hänsyn till dammens olika funktioner, exempelvis rening av vägdagvatten för skydd av grundvattentäkt, att göra dammen estetiskt tilltalande men framför allt att utforma den så att djur och växter som är viktiga för vårt ekosystem ska trivas. Förutom utformning fick vi även i uppdrag att plantera de över 5 000 dammvattenväxter som skulle växa runt dammen.

Läs mer om dagvattendammen i Ersbo och hur vi gick till väga under Hållbara projekt.

Växtlista i urval

  • Bladvass, Phragmites australis
  • Smalkaveldun, Typha angustifolia
  • Bredkaveldun, Typha latifolia
  • Jättegröe, Glyceria maxima
  • Säv, Schoenoplectus lacustris 
Projektet gås igenom inför plantering.
Utställning av växter. Alla ytor har förberetts med kokosmatta för att hålla marken på plats innan växternas rötter har etablerat sig.
Plantering av 5 000 dammväxter.