Grön företagsprofilering sätter känslan

Företag

Vi har gjort många olika typer av företagsuppdrag genom åren. Allt från design av aphus, och konstgjorda sagoträd till design och skötsel av stora anläggningar och planteringar med tusentals perenner, träd och buskar.

Våra företagskunder är både små och stora och vi hjälper till med både skötsel och design av gröna ytor. Kanske behöver ni hjälp med att uppdatera er entré för att den bättre ska spegla er verksamheten eller att göra era personalytor mer trivsamma. Att rusta sin utemiljö för att den ska spegla er verksamhet kan vara minst lika viktigt som ny inredning på kontoret eftersom det ofta är det första som möter era kunder och besökare och skapar en trivsam miljö för era medarbetare.

Vi samarbetar med andra entreprenörer vid större anläggningsarbeten och hjälper flera av våra lokala bostadsföretag med såväl design som skötsel och underhåll. Vi hjälper även till med projektledning i samband med anläggning och besiktningar efter ett avslutat projekt. Vi jobbar över hela Mellansverige – inga uppdrag är för små eller för stora.