Köpvillkor Trädgårdsinteriör Gävle AB

Köpvillkor

Vi erbjuder tjänster inom trädgårdsskötsel såsom ogräsrensning, häckklippning, lövkrattning, gräsklippning, plantering och beskärning på löpande timme.

Pris skötsel (inkl häckklippning och klippning av buskar).

För- och eftersäsong (okt–apr)
375 kr inkl. moms per påbörjad timme*.

Högsäsong (maj–aug)
475 kr inkl. moms per påbörjad timme*.

Pris trädbeskärning

475 kr inkl. moms per påbörjad timme*.

*Med RUT-avdrag. För att du ska ha rätt till RUT-avdrag lämnar du ditt person­nummer vid bokning. Information om RUT-avdraget finns att läsa på Skatteverkets hemsida. Minsta antal debiterbara timmar per uppdrag: 2 h.

Plocka bort ljusslingor, prydnads­saker, möbler och annat för att vi ska kunna hantera dina träd och buskar på bästa sätt samt vara effektiva i vårt arbete.

Fakturering

Betalningsvillkor 30 dagar. Faktura skickas via mail. Ange mail-adress vid bokning. Pappersfaktura debiteras med 45 kr i hanteringsavgift.

Servicebil och resor i samband med skötsel­uppdrag

Grundavgift för fullutrustad service­bil tillkommer alltid vid varje skötseltillfälle enligt följande zonindelning.
Zon 1 (resa upp till 15 km): 450:–
Zon 2 (16–30 km): 575:–
Zon 3 (över 31 km): 700:–

karta zoner

Maskiner och verktyg

Maskiner och verktyg (elsekatör, lövblås, motorsåg samt häcksax) som vi använder vid skötsel och beskärning ingår i kostnad för servicebil. Eventuell hyra av övriga maskiner, plattformar eller skylift tillkommer efter överenskommelse.
På grund av säkerhetsrisker samt om någon maskin eller verktyg skulle gå sönder lånar vi inte ut dessa till kund. Av samma anledning lånar vi inte heller kundens verktyg eller maskiner även om dessa finns tillgängliga.

Oförutsedda händelser

Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller omboka uppdrag vid oförutsedda händelser som vi inte rår över, exempelvis sjukdom, extremt väder, fågelbo i häck eller bisvärmar i träd.

Skräphantering

Mindre mängd skräp som får plats i en gardenbag forslar vi bort mot en kostnad av 400 kr. Behövs en släpvagn kostar hanteringen 950 kr/släpvagn.

Ansvarsöverlämning växter

Nyplanterade växter behöver mycket skötsel i början. Direkt efter över­lämning av växter och/eller plantering övergår ansvaret av växterna till kund. Undantag gäller om kund tecknat skötsel­avtal med Trädgårdsinteriör. Så länge avtalet fortlöper är det vårt ansvar att sköta växterna på rätt sätt.

Skyddsutrustning och försäkring

Trädgårdsinteriör följer Arbetsmiljö­verkets föreskrifter och allmänna råd angående skydds­utrustning.
Vi har ansvarsförsäkring. All personal har den utbildning som uppdraget kräver.

Trädgårdsdesign

Vänligen observera att vi ritar och designar den trädgård som syns ovan jord. Vi tar självklart hänsyn till det vi kan se, men vid anläggning är det alltid markägarens ansvar att ha kontroll över vattenledningar, kablar och annat som finns under markytan. Läs mer: ledningskollen.se Alla trädgårdar har olika förutsättningar vilket betyder att priset i prislistan för trädgårdsdesign är preliminärt. Ett specificerat pris lämnas vid offert. Uppmätning av tomtkarta ingår ej i grundpriset utan tillkommer efter överenskommelse om inte annat angetts.

Resor i samband med designuppdrag

Resor upp till 15 km debiteras inte. Vid resor utöver 16 km utgår milersätt­ning med 45 kr per mil samt 525 kr per påbörjad timme. Vid ute­­blivet uppdrag efter ett första möte för­behåller vi oss rätten att fakturera restid samt mil­ersättning enligt ovan.

Avbokning

Avbokning skall göras senast 24 h innan bokad tid. Om du blir sjuk/missar eller glömmer bort din bokade tid, för­be­håller vi oss rätten att debitera med 50 % av priset för det bokade besöket. När du bokar en tid hos oss görs det en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Du som är köpare förbinder dig att ta emot vår personal på den överenskomna tiden och vi som säljare förbinder oss att reservera tiden för dig, se till att personal och arbetsredskap finns tillgängliga samt att inte sälja din tid till någon annan – så länge du inte avbokar. Vi har uppbokad personal just för din skull och om uppdraget uteblir finns inte alltid möjlighet att hitta andra arbetsuppgifter med kort varsel. Tack för visad hänsyn!