Skimrande refugplantering mitt i stan

Skimrande refugplantering mitt i stan

Typ av uppdrag Offentlig, Design, SkötselI uppdraget ingick Idéritning, anläggningsunderlag, anläggning, växtlista, plantering och skötselPlats Centrum, GävleBeställare Gävle kommun Mitt mellan två körfält, har vi omvandlat en trist refug till en våg i lila och silver...
Med fokus på epok och grönt kulturarv

Med fokus på epok och grönt kulturarv

Typ av uppdrag  Företag, Design, SkötselI uppdraget ingick Idéritning, anläggningsunderlag, växtlista, plantering och skötselPlats Centrum, SkutskärBeställare Älvkarlebyhus I samband med fasadrenovering gjordes även ett omtag av utemiljön. Förutom några rosor som en...
Radhusträdgård med asiatiska inslag

Radhusträdgård med asiatiska inslag

Typ av uppdrag  Privat, Design, SkötselI uppdraget ingick Rådgivning, idéskiss, anläggningsunderlag, planteringsritning, växtlista, plantering och skötselPlats Södra Bomhus, GävleBeställare Privatperson I ett radhus i Södra Bomhus bor familjen J med en trädgård som...
Lummig uppdatering av bostadsgård

Lummig uppdatering av bostadsgård

Typ av uppdrag Företag, Design, SkötselI uppdraget ingick Idéritning, anläggningsunderlag, växtlista, plantering och skötselPlats Centrum, SkutskärBeställare Älvkarlebyhus Strax intill Skutskär centrum ligger en bostadsgård som behövde en uppdatering. Förutom att de...
Utformning i storformat

Utformning i storformat

Typ av uppdrag  Företag, Design, SkötselI uppdraget ingick Anläggningsunderlag, planteringsritning, växtlista och planteringPlats Ersbo, GävleBeställare NCC I Ersbo industriområde har NCC anlagt en dagvattendamm på uppdrag av Gävle Kommun. Vårt uppdrag var att ta...