Det pratas mycket om att välja rätt växt till rätt plats och att göra hållbara växtval. Men vad betyder det egentligen? 

Kan du känna igen dig i att du stått på plantskolan och funderat över om den växt du håller i kommer att trivas bra hemma i din trädgård? Väl på plats har växten inte alls utvecklats som du hade hoppats – eller etiketten hade lovat. Och i värsta fall har den helt tynat bort efter någon säsong. Vi har nog alla varit i samma situation. Men det finns faktiskt några saker att tänka på som kan vara bra att komma ihåg nästa gång du står där med en läcker planta i handen.

Ståndort

Först ska vi reda ut några begrepp. Ståndort är den plats och de egenskaper som påverkar växten. Alla växter har en naturlig ståndort där de ursprungligen kommer ifrån och där de trivs som allra bäst. Med hjälp av den naturliga ståndorten kan du en enklare sätta dig in i hur växten vill ha det. Om den lilla plantan har en naturlig växtplats inne under mörka trädkronor och buskar i fuktig jord kommer den inte att klara stark sol och blåst. Växer den i stället naturligt på en torr, solig och öppen plats kommer den antagligen att ruttna bort om du planterar den för fuktigt, mörkt och trångt.

Ståndorter delas upp i fem olika nivåer. Längre ned hittar du tips på växter som passar för respektive ståndort.

Jordart

I Sverige är de vanligaste jordarterna lera, silt, sand, och morän. Jordarterna delas upp efter sina olika egenskaper vilket kan vara bra att känna till för den som vill odla. En lerjord till exempel, kan vara lite jobbig att hantera då den är tung och kompakt, men är otroligt bra på att hålla näring och vatten. En sandjord däremot är mer genomsläpplig och därför lättare att gräva i. Vill du odla i en sandjord kommer du alltså behöva både gödsla, jordförbättre och vattna mer flitigt än i en lerjord.

Jordmån

Jordart är inte samma sak som jordmån. Jordarten är mer konstant och har byggts upp under 1000-tals år. Jordmånen består av det allra översta lagret och är hela tiden föränderlig. Det är i jordmånen det flesta mikroorganismerna hittas och det är där växternas rötter bildas. Jordmånen i Sverige är sällan mer än en meter djup, ibland bara någon decimeter. Vid nyanlagda ytor kan jordmånen i värsta fall till och med vara bara någon centimeter.

Humus

Humus, eller mull, är organiskt material som befinner sig i olika stadier av nedbrytning. Det handlar exempelvis om löv och barr, kvistar och döda insekter. För att jordförbättra, framför allt din sandjord, kan du tillföra humus vilket ger jorden bättre struktur och hjälper till att binda fukt så att växterna lättare hinner ta den till sig. 

Sol, halvskugga eller skugga?

För många växter är skugga ett stort problem, de behöver helt enkelt solens strålar för att kunna utvecklas på bästa sätt. Vissa växter vill ha full sol den allra största delen av dagen, andra klarar sig i vandrande skugga eller med ännu mindre ljus. Under våren kan många, exempelvis lökväxter, tillgodose sig så mycket ljus de behöver innan trädens kronor skuggar marken. De har helt enkelt anpassat sig till sommartorka och skuggande bladverk genom att blomma tidigt under säsongen och sedan vissna ned. I en lundplantering kan de nedersta grenarna tas bort på buskar och träd för att ge mer ljus och livsutrymme för växterna där under.

”Food and drink”

Precis som vi människor, vill de allra flesta växter ha gott om vatten och näring för att kunna utvecklas på bästa sätt. Men alla vill faktiskt inte ha det så. Vissa växter blir stressade av för mycket näring och växer alldeles för snabbt. Ett exempel är kantnepeta, nepeta x fassenii, som helt enkelt växer tills den välter om den får för mycket av det goda. De föredrar en torrare och mer mager växtplats för att växa i lagom takt och blir mycket vackrare under de förutsättningarna. Andra växter som rosor kan inte få nog av näring, för att hålla sig friska, motståndskraftiga och orka blomma under en lång säsong.

Anpassade ståndorter

Självklart går det att försöka förbättra ståndorten för sina växter för att de ska trivas på allra bästa sätt. Men har du dessutom en förväntan på att trädgården ska vara lättskött kanske du inte vill springa och vattna hela tiden om växten kräver mer fukt än vad du har i dina rabatter. Dessutom är det inte riktigt försvarbart att använda så mycket vatten till växter som ska kunna sköta sig själva. Då kan det vara en bättre idé att försöka plantera lähäckar eller andra växter som skuggar så att din lilla växt inte behöver fullt lika mycket vatten. Andra sätt kan vara att anlägga en fuktbädd redan från början. Och har du en tung lerjord och dina drömväxter önskar luftigt och väldränerat kan det vara en bra idé att bygga växtytor på höjden. Vad du än väljer handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för dina växter redan från start. Det är bättre att anpassa växterna efter den växtplats som finns – än att försöka göra det motsatta. En lättskött och hållbar trädgård är en trädgård där växterna trivs. Tänk på det nästa gång du står där på plantskolan.

Ståndort 1, torr skugga

Skuggiga till halvskuggiga lägen, humusrika till näringsfattiga jordar, ofta under eller i anslutning till uppvuxna träd och buskar. Ofta vindskyddat. Woodland och lundmiljöer. 

Exempel på växter som trivs i ståndort 1

Svenskt namn, Vetenskapligt namn

 • Hjärtbergenia, Bergenia cordifolia
 • Röd sockblomma, Epimedium x rubrum
 • Flocknäva, Geranium macrorrhizum
 • Silverfryle, Luzula nivea
 • Strutbräken, Matteuccia struthiopteris
 • Vintergröna, Vinca minor

 Ståndort 2, skogsbrynet

Soliga till halvskuggiga lägen med humusrik och måttlig näringsrik jord i planteringar och framför buskage.

Exempel på växter som trivs i ståndort 2

Svenskt namn, Vetenskapligt namn

 • Liten praktdaggkåpa, Alchemilla epipsila
 • Koreansk plymspirea, Aruncus aethusifolius
 • Vit skogsaster, Aster divaricatus
 • Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla
 • Trebladsspira, Gillenia trifoliata
 • Broklungört, Pulmonaria saccharata

Ståndort 3, öppna soliga platser

Soliga, öppna platser med näringsrik jord. I den här ståndorten har växterna ofta färgstarka blommor och blir höga. Många av dem blommar på sensommaren och går fint att kombinera med vårblommande buskar och lökväxter. Moderna, anlagda så kallade prärieplanteringar trivs på denna ståndort.

Exempel på växter som trivs i ståndort 3

Svenskt namn, Vetenskapligt namn

 • Anisisop, Agastache foeniculum
 • Tuvrör, Calamagrostis x acutiflora
 • Röd solhatt, Echinacea purpurea
 • Rosenflockel, Eupatorium purpureum
 • Kantnepeta, Nepeta x faassenii
 • Strålrudbeckia, Rudbeckia fulgida var. deamii

Ståndort 4, sandstäpper, alvarmarker och stränder

Soliga och väldränerade lägen i stenpartier, klippträdgårdar och örtagårdar. Ofta öppet och blåsigt där jordarna är torra och näringsfattiga. En sandjord innehåller förhållandevis mycket luft vilket gör den varm och lättarbetat på våren.

Exempel på växter som trivs i ståndort 4

Svenskt namn, Vetenskapligt namn

 • Silvergräs, Acnatherum calamagrostis
 • Ulleternell, Anaphalis triplinervis
 • Trift, Armeria maritima                  
 • Blå bolltistel, Echinops bannaticus
 • Liten flocknäva, Geranium x cantabrigense
 • Backsippa, Pulsatilla vulgaris

Ståndort 5, fuktäng och damm

Fuktiga växtplatser med näringsrik, ofta lerig jord vid vatten.

Exempel på växter som trivs i ståndort 5

Svenskt namn, Vetenskapligt namn

 • Jättedaggkåpa, Alchemilla mollis
 • Stor plymastilbe, Astilbe chinensis var. taquetii
 • Daglilja, Hemerocallis-hybrid
 • Fackelblomster, Lythrum salicaria
 • Glansmiskantus, Mischanthus sinensis
 • Rodgersia, Rodgersia

Läs mer

Perenner.se »

Svensk Trädgård »