Årets företagare 2021

Trädgårdsdesign, projektledning eller skötsel?

Vi kan hjälpa till med det mesta. Trädgårdsinteriör gör verklighet av dina gröna drömmar och kan erbjuda allt från rådgivning och trädgårdsdesign till löpande underhåll och skötsel – oavsett det handlar om hela eller delar av din utemiljö. Vi jobbar även med projektledning vid större anläggningsprojekt och kan vara din länk mellan designer och anläggare – oavsett det är vi som har ritat miljön eller inte. Vi jobbar långsiktigt och utformar miljön efter dina behov och platsens naturliga förutsättningar och väljer noggrant ut växter som ger en hållbar miljö att njuta av året om.

 

Trädgårdsrådgivning

En rådgivning som passar dig som precis blivit med trädgård eller som efter att ha bott in dig ett tag och vill ta din trädgård till nya nivåer. En trädgårdsdesigner besöker dig i din trädgård och går igenom dina önskemål och funderingar. Vill du mer handfasta tips på skötsel och växtkunskap bokar du istället en av våra utbildade trädgårdsmästare. En rådgivning är en bra start för dig som vill komma igång med din trädgård och behöver ett bollplank för att komma vidare.

Se upplägg och priser nedan. 

 

Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign passar dig som behöver hjälp med trädgårdens grundstruktur och form. Du bestämmer själv på vilken nivå du vill ha hjälp och vilka delar av trädgården som ska designas. Vi hjälper dig med trädgårdens alla beståndsdelar såsom placering av altaner och sittplatser, utformning av gångar och rabatter samt val av passande växter för just din trädgård. Du väljer mellan två olika nivåer: Trädgårdsdesign Grund och Trädgårdsdesign Komplett.

Se upplägg och priser nedan. 

 

Underhåll och skötsel

Vi hjälper dig gärna med löpande underhåll och skötsel – oavsett om vi tidigare har designat din trädgård eller inte. Det kan exempelvis vara ogräsrensning, gräsklippning eller beskärning. Vår personal är utbildade trädgårdsmästare och har lång och bred erfarenhet av både privata trädgårdar och offentliga miljöer.

Se upplägg och priser nedan. 

Tjänster

Rådgivning Trädgårdsdesigner

En trädgårdsdesigner kommer hem till dig för rådgivning på plats. Tillsammans går vi igenom de delar du vill ha hjälp med samt träd­gårdens förutsättningar. Vi börjar med en promenad i trädgården då du berättar vilka önskemål och tankar du har. Du gör minnes­anteckningar för din egen del. Om tid finns kvar efter promenaden skissar vi fram ett förslag på det du önskat hjälp med. Du behåller anteckningar och de skisser som underlag för ditt fortsatta arbete i trädgården. Den här rådgivningen passar dig som precis blivit med trädgård eller som efter att ha bott in dig ett tag vill ta din trädgård till nya nivåer. Vi fokuserar på design och planering men möjlighet finns självklart även att prata odling och växtlära.
Tidsåtgång 1–1,5 timmar. Pris 3 250 kr inkl moms.

Vi erbjuder även vår populära Rådgivning Trädgårdsdesign som ett paket med tre tillfällen. Alla tre råd­givningarna utförs på samma adress och ska bokas in inom 18 månader. Fakturering sker efter första rådgivningen.
Tidsåtgång 1–1,5 timmar x 3. Pris 9 000 kr inkl moms.

Rådgivning Trädgårdsmästare

Nytt för i år är att du kan boka en trädgårdsmästare för trädgårdskurs hemma i din egen trädgård. Då kan du få tips och råd samt praktisk guidning om allt från odling, jord, kompostering och växthantering till beskärning och vidareutveckling av din trädgård. Den här rådgivningen passar dig som har en befintlig trädgård och som vill ha råd och hjälp direkt anpassade till dig och trädgårdens förutsättningar. Du får tillsammans med vår trädgårdsmästare lära känna din trädgård på ett nytt sätt och hur den kan utvecklas till sin fulla potential.
Tidsåtgång 1–1,5 timmar. Pris 3 250 kr inkl moms.

Förutsättning all typ av rådgivning Inför första mötet har du fyllt i en checklista om dina tankar och önskemål samt införskaffat en tomtkarta (via kommunen eller egen tomt­ritning). Även inspirations­bilder på vad du tycker om kan vara bra att ha med. Resor inom 10 km debiteras inte. Restid faktureras med 450 kr per påbörjad timme. Milersättning utgår med 40 kr per mil.

 

Trädgårdsdesign Grund

Vi börjar med ett möte på plats i din trädgård. Tillsammans går vi igenom trädgårdens förutsättningar, behov samt vilka funktioner du önskar i din trädgård. Du bestämmer själv på vilken nivå du vill ha hjälp och vilka delar av trädgården som ska designas. Där­efter tar vi fram en idéskiss (ej skalenlig) där vi fokuserar på form och funktion. Skissen visar övergripande former och utgår från tomtritning. Skissen kompletteras med en handfull karaktärsväxter. Trädgårdsdesign Grund passar dig som behöver hjälp med trädgårdens grundstruktur och form men själv vill välja växter och material. Uppmätning ingår ej.
Dokumen­tation ingår ej.
Pris Från 13 500 kr inkl moms. Offert lämnas efter första möte.

Trädgårdsdesign Komplett

Vi börjar med ett möte på plats i din trädgård. Tillsammans går vi igenom trädgårdens förutsättningar, behov samt vilka funktioner du önskar i din trädgård. Du bestämmer själv på vilken nivå du vill ha hjälp och vilka delar av trädgården som ska designas. Därefter tar vi fram ett förslag där vi fokuserar på form och funktion. Designförslaget görs i lämplig skala (A3-format) som över­lämnas och presenteras vid ett andra möte. Lista med växtförslag samt dokumentation av exempelvis materialval överlämnas tillsammans med slutritning. Varje trädgård är unik vilket också påverkar uppdragets omfattning och storlek och därför också kostnaden. Vissa uppdrag kräver en mer detaljerad trädgårdsritning medan andra önskar mer fokus på den över­gripande formen. Dina behov styr slutprodukten. Trädgårdsdesign Komplett passar dig som behöver hjälp med trädgårdens struktur och form men som även vill ha ett dokumenterat och mer utförligt underlag att arbeta efter. Trädgårdsdesign Komplett är dessutom en bra grund om du önskar beställa planteringsritningar eller förfrågningsunderlag till anläggare.
Riktpris Genomsnittlig villa­trädgård 20 000–40 000 kr inkl moms. Offert lämnas efter första möte.

Förutsättning Inför första tillfället har du fyllt i en checklista med dina tankar och önskemål samt införskaffat en tomtkarta (via kommunen eller egen tomtritning). Även inspirationsbilder på vad du tycker om kan vara bra att ha med. Resor inom 10 km debiteras inte. Restid faktureras med 450 kr per påbörjad timme. Milersättning utgår med 40 kr per mil.

trädgårdsmästare

Underhåll och skötsel

Vi erbjuder all typ av skötsel och underhåll av din trädgård eller offentlig miljö. Exempel på arbetsinsatser kan vara ogräsrensning, häckklippning, lövkrattning, gräsklippning, omplantering och beskärning.
Vi beskär era fruktträd, antingen under vårvintern eller under sensommaren beroende på vad det är för sorts träd eller buskar. Vid större uppdrag som till exempel trädfällning eller trädvårdsplaner samarbetar vi med en utbildad skogskonsult. Vi kan även bistå med inköp av växtmaterial. Önskar ni en skötselplan kan vi även erbjuda det.
Pris 750 kr per påbörjad timme.

Finns möjlighet att utnyttja RUT-avdrag blir arbetskostnaden 50 % av totalbeloppet. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda. Information om RUT-avdraget finns att läsa på Skatteverkets hemsida. Vid eventuell bortforsling av kvistar och grenar tillkommer en kostnad på 950 kr/ släpvagn (inkl. moms). Resor inom 10 km debiteras inte. Restid faktureras med 450 kr per påbörjad timme. Milersättning utgår med 40 kr per mil. Vänligen notera att servicebil faktureras vid varje utkörning samt att ev specialverktyg faktureras då dessa används.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder även ett brett utbud av tilläggstjänster. Vissa utför vi själva och andra tjänster erbjuder vi i samarbete med våra parters.  Kanske önskar du en planteringsritning efter en genomförd rådgivning? Kanske behöver du ett underlag till anläggare vid ditt altanbygge? Eller kanske genomför du ett större projekt och behöver råd och stöd i planering av belysning eller bevattning. Trädgårdsinteriör utför alla former av planteringsarbeten av perenner, buskar, träd och häckar. Vi kan även erbjuda helhetslösningar när det gäller anläggning. Vi samarbetar med anläggare som utför alla slags markarbeten, exempelvis stenläggning och asfaltering. Vi samarbetar även med snickare och elektriker.

Exempel på tilläggstjänster
• Planteringsritning
• Förfrågningsunderlag anläggare
• Skötselplan
• Belysningsplan
• Bevattningsplan
• Trädgårdsstyling
• Anläggning
• Snickeri
• Smidesarbeten (ex. corten)

Pris Offert lämnas vid förfrågan. Kontakta oss så berättar vi mer!

Marksten, betongplattor, kantsten?

Utbudet av stenar och plattor är mycket stort och leverantörerna är många. Vi har många års erfarenhet av att gestalta utemiljöer och hjälper dig gärna att välja rätt material för din utemiljö. Vi samarbetar med Flisby AB och är även en av deras rekommenderade trädgårdsdesigners.