Med omtanke om dina träd, häckar och buskar

Beskärning

Med vår gedigna erfarenhet och fingertoppskänsla kan vi inte bara hjälpa dig med växternas utseende vi förbättrar också deras hälsa och välmående.

Alla våra trädgårdsmästare är utbildade, försäkrade och kommer med säkerhetsutrustning anpassade efter uppdraget. Vid större uppdrag som till exempel trädfällning eller trädvårdsplaner samarbetar vi med utbildade skogskonsulter. Förutom beskärning kan vi också hjälpa dig med löpande underhåll och skötsel. Läs mer här »

Underhållsbeskärning

Många träd, buskar och häckar mår bra av regelbunden beskärning. Det kan handla om ett äppelträd som stressats till att skjuta vattenskott, en tujahäck som vuxit sig för hög eller en syren som blivit för omfångsrik. Det kan också handla om att begränsa växtens storlek för att skydda en fastighet eller annan egendom.

Uppbyggnadsbeskärning

Unga träd behöver uppbyggnadsbeskäras för att få långsiktig balans och styrka. Regelbunden och lätt beskärning under de första 15 åren ger trädet bättre förutsättningar att växa sig stabilt och livskraftigt. Uppbyggnadsbeskärning är också smart rent ekonomiskt, det vill säga, den lilla åtgärd som görs i trädets tidiga ålder sparar ofta stora pengar i längden.

Pris för beskärning av träd

Pris 475 kr inkl. moms per påbörjad timme med RUT-avdrag.

Pris för beskärning av buskar och häckar

För- och eftersäsong (okt–apr)
Pris 375 kr inkl. moms per påbörjad timme med RUT-avdrag.

Högsäsong (maj–sep)
Pris 475 kr inkl. moms per påbörjad timme med RUT-avdrag.

Information om RUT-avdraget finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Grunddebitering (för- och eftersäsong) 1 200 kr inkl. moms. Priset inkluderar 2 h beskärning, service­bil, verktyg samt resa inom 15 km från våra lokaler i Ersbo. Om du inte vill ta hand om skräpet själv, kan vi forsla bort mot en kostnad av 950 kr inkl. moms/släpvagn.